Jesteś tutaj

GOSPODARCZE

Augustów placem budowy_Fot. R. Nowacki
27/07/2017
W roku jubileuszu 460-lecia Augustowa nasze miasto zamieniło się w prawdziwy plac budowy, na którym realizowane są liczne inwestycje m. in. przebudowy 17 ulic miejskich, budowa skateparku czy linii oświetlenia ulicznego.
26/07/2017
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie wraz z określeniem wartości szacunkowej robót budowlanych.    
26/07/2017
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Umocnienie brzegu rzeki Netta w Augustowie
25/07/2017
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.42.2017 Rozwój sieci dróg miejskich - etap V, przebudowa ulicy Zielonej i ulicy Żytniej od Łanowej w Augustowie.
18/07/2017
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.35.2017 Zadanie 1 „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie.” Zadanie 2 „Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie.”
17/07/2017
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.41.2017 Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie wraz z określeniem wartości szacunkowej robót budowlanych.